W I semestrze roku szkolnego 2009/2010:
-    wybrano temat „Żyj zdrowo!”
-    wybrano grupę uczniów - przedstawicieli z każdej klasy, którzy byli „łącznikami” pomiędzy koordynatorami projektu a klasą oraz bezpośrednimi realizatorami zadań
-    przedstawiono cele i założenia programu edukacyjnego TRZYMAJ FORMĘ całej społeczności uczniowskiej (poprzez wychowawców) oraz rodzicom (podczas spotkania z rodzicami)
-    opracowano harmonogram projektu i przydzielono zadania
-    w ramach wychowania fizycznego wykonano test sprawności fizycznej
-    wykonano gazetki tematyczne na korytarzu szkolnym:
1. o programie „Trzymaj formę”
2. z okazji dnia walki z uzależnieniem od papierosów
a.    dokonano pomiaru masy i wzrostu ciała (klasy pierwsze)
b.    na lekcjach techniki w klasach pierwszych:
•    omówiono zasady prawidłowego odżywiania się (piramida pokarmowa)
•    tworzono dzienny jadłospis dla ucznia
•    omówiono temat skutków nieprawidłowego odżywiania się (anoreksja, bulimia)
•    mierzono współczynnik BMI
c.    podczas dyskoteki szkolnej sprzedawano wodę oraz soki owocowe
d.    na zajęciach świetlicowych przeprowadzono zajęcia kulinarne, podczas których przygotowano sałatki owocowe (degustacja) – klasy trzecie
e.    w ramach dbania o zdrowie pielęgniarka szkolna przeprowadziła pogadankę (prezentacja multimedialna) na temat profilaktyki oraz leczenia grypy
f.    przeprowadzono akcję mierzenia ciśnienia – podczas przerw mierzono ciśnienie chętnym uczniom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły
W naszym gimnazjum propagujemy styl zdrowego życia, uprawianie sportu. Z tego powodu nieustannie organizowane są różnego rodzaju akcje, turnieje, zawody, wyjazdy, które mają na celu zachęcenie uczniów, a przez nich ich rodziny, do aktywnego wypoczynku, spędzania czasu wolnego w ruchu na świeżym powietrzu. W I semestrze roku szkolnego odbyły się wyjazdy  parku wodnego, na lodowisko, na mecze siatkówki, organizowano oraz wyjeżdżano na turnieje sportowe, zawody ( gry zespołowe), na które zapraszano zaprzyjaźnione okoliczne szkoły. Zajmowali się tym nauczyciele wychowania fizycznego oraz wychowawcy .

Koordynator Agnieszka Hibner